Intranet   KOS   WebMail
O katedře Pracovníci Pedagogická činnost Věda,výzkum Expertní činnost Aktuality
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra silničních staveb
 

ČVUT FSvK136 Pedagogická činnost Vyhledávání English
V této sekci:

ZS02-W

Tisk stránky

Anotace:

Anotace ZS02 – W (P) Kategorizace PK, návrhová kategorie silnic a dálnic. Trasování silničních komunikací. Návrh směrového a výškového řešení – minimální poloměr oblouku, přechodnice, rozhledové poměry, výškové prvky, vedení nivelety. Tvar zemního tělesa, vozovka, odvodnění, výpočet kubatur, hmotnice. Místní komunikace, šířkové uspořádání MK, kategorie, funkční třídy, specifika MK. Doprava v klidu. Požadavky na vedení komunikací pro pěší a cyklisty. Křižovatky – rozdělení, tvary. Stavba – základy. Silniční software, digitální terénní modely. Mapy: č. 1 - 9Materiály k předmětu:Přednášky:

  Za obsah odpovídá: Ing. Petr Pánek Aktualizováno: úterý, 6. května 2008, 9:00  
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 354 639; Email: k136@fsv.cvut.cz