Intranet   KOS   WebMail
O katedře Pracovníci Pedagogická činnost Věda,výzkum Expertní činnost Aktuality
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra silničních staveb
 

ČVUT FSvK136 O Katedře Vyhledávání English
V této sekci:

Krátké informace o katedře

Tisk stránky

Katedra zajišťuje výuku dopravního inženýrství, projektování, výstavby, rekonstrukce a údržby silnic, dálnic, městských komunikací a letišť.
Ve všech těchto oblastech je teoretická výuka doplňována výukou v laboratoři a terénu. Vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena jak na nové konstrukce uplatňované v daných oborech, tak i na stavební materiály pro silniční a letištní stavby. Současně s touto problematikou je řešena optimalizace hospodaření s vozovkou a rozvíjena teorie dopravního inženýrství.

Obsazení katedry: 1 profesor, 3 docenti, 11 odborných asistentů, 1 vědecký pracovník, 2 techničtí pracovníci

  Za obsah odpovídá: Ing. Petr Pánek Aktualizováno: úterý, 6. května 2008, 9:00  
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 354 639; Email: k136@fsv.cvut.cz