Intranet   KOS   WebMail
O katedře Pracovníci Pedagogická činnost Věda,výzkum Expertní činnost Aktuality
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra silničních staveb
 

ČVUT FSvK136 Pedagogická činnost Vyhledávání English
V této sekci:

YSSO - Silniční software

Anotace:

Silniční software (cvut.cz)

Manualy:

AutoTURN PRO 3D - k136
AutoTURN PRO 3D-A

Informace, studie, trénink demo : AutoTurn Pro 3D:

http://www.transoftsolutions.com/vehicle-swept-path/autoturn-select/autoturn-pro/
http://www.transoftsolutions.com/vehicle-swept-path/autoturn-select/autoturn-pro/case-studies/
http://www.transoftsolutions.com/training/


Videa:
https://www.youtube.com/watch?v=lH0zlR-dZCs
http://www.vars.cz/autoturn-pro-3d
https://www.youtube.com/watch?v=C545BNTNDu8

CAD STUDIO návody Záborák, Dopravní značení, Ext. Šablony : (pořízeno s podporou RPMT 2019) :

https://www.cadstudio.cz/zaborak
https://www.cadstudio.cz/apps/dz/
https://www.cadstudio.cz/apps/extravilan/
Přehled DZ.pdf
CAD Studio - Pomocník kódování C3D.pdf

Materiály k předmětu:Přednášky:

  Za obsah odpovídá: Ing. Petr Pánek Aktualizováno: 1.2.2022  
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 354 639; Email: k136@fsv.cvut.cz