Intranet   KOS   WebMail
O katedře Pracovníci Pedagogická činnost Věda,výzkum Expertní činnost Aktuality
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra silničních staveb
 

ČVUT FSvK136 Pedagogická činnost Vyhledávání English
V této sekci:

DSME - Doprava ve městech

Tisk stránky

Anotace:

Úvod do městského inženýrství, dopravní inženýrství při návrhu, způsoby řešení v zastavěném území, funkce komunikace v závislosti na jejím významu. Doprava v klidu, městská hromadná doprava a její preference. Pěší doprava, obytné a pěší zóny ve městě, cyklistická doprava. Dopravní značení, úpravy pro nevidomé a zdravotně postižené. Křižovatky – dělení, návrh, posouzení, princip fungování SSZ. Využití moderních softwarů - program Vissim.

Vissim (program pořízen s podporou RPMT 2017)Materiály k předmětu:Přednášky:

  Za obsah odpovídá: Ing. Petr Pánek Aktualizováno: úterý, 24. listopadu 2009, 9:00  
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 354 639; Email: k136@fsv.cvut.cz