Intranet   KOS   WebMail
O katedře Pracovníci Pedagogická činnost Věda,výzkum Expertní činnost Aktuality
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra silničních staveb
 

ČVUT FSvK136 Pedagogická činnost Vyhledávání English
V této sekci:

SS 1 - Silniční stavby 1

Tisk stránky

Anotace:

Zákon o PK, návrhová x směrodatná rychlost, směrové oblouky, výškové řešení, zemní těleso, zemní práce, hmotnice. Technicko-ekonomické a multikriteriální hodnocení variant. Klopení vozovky, vzestupnice a sestupnice. Silniční objekty. Vozovka – návrh, výpočetní posouzení a optimalizace, poruchy. Místní komunikace – rozdíly od silnic, prostorové nároky uživatelů, bezbarierové úpravy, dopravní zklidňování. Doprava v klidu, dopravní plochy. Úvod do dopravního inženýrství, průběh dopravy v čase a prostoru, sledování dopravního provozu. Intenzita dopravy x kapacita komunikace a křižovatky. Dopravní průzkumy.Materiály k předmětu:Přednášky:

  Za obsah odpovídá: Ing. Petr Pánek Aktualizováno: 15.2.2013  
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 354 639; Email: k136@fsv.cvut.cz