Intranet   KOS   WebMail
O katedře Pracovníci Pedagogická činnost Věda,výzkum Expertní činnost Aktuality
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra silničních staveb
 

ČVUT FSvK136 Věda a výzkum Vyhledávání English
V této sekci:

Software RIRI

Tisk stránky

Název: RIRI

Verze: V2

Datum: 12-2016

Autor: Ing. Josef Žák, Ph.D

Licence: GPL v3

Programovací jazyk: Python

Popis:
Program RIRI by vytvořen za účelem hodnocení geometrické kvality vrstev vozovek pozemních komunikací z dat laserového skenování. RIRI umožňuje provádění analýzy podélný a příčných nerovností, měřené standardně latí dle ČSN EN 13036-7, a mezinárodního indexu nerovností. Vypočtená data je možné v programu prohlížet a lokalizovat tak úseky a jim odpovídající parametry. Dále je možné využít export dat pro prohlížení dat v jiných nástrojích a tvorbu protokolů. Základní verze programu RIRI vznikla v roce 2015. Druhá verze umožňuje změnu délky latě při měření nervností, pokročilé prohlížení výsledků analýzy čtvrtvozidla v jednom grafu společně s podélným profilem a generování textových výstupů určených pro tvorbu zkušebních protokolů.

Více informací o programu:
Zak, J, and J Valentin. 2016. “On the Pavement Surface Roughness and International Roughness Index Derived from Point Cloud.” E&E congress, Prague, Czech Republic.

Přihlašovací údaje pro stažení programu získáte po odeslání následujících údajů na adresu josef.zak@fsv.cvut.cz:
 • Organizace
 • Jméno
 • Pozice
 • Telefon
 • Email
  Program poté můžete stáhnout zde

  Title: RIRI

  Version: V2

  Date: 12-2016

  Author: Ing. Josef Zak, Ph.D

  License: GPL v3

  Program language: Python

  Description:
  Program RIRI program was developed to allow and streamline pavement layers geometrical properties from point cloud (laser scanning). The RIRI allows to perform analysis of longitudinal and transverse roughness, as commonly measured by rod and level according to EN 13036-7, and analyze International Roughness Index (IRI). The calculated layer properties can be viewed in the program and desired sections with corresponding parameters may be located. Data can be also exported in order to use them in other tools or prepare reports. The basic version of the RIRI program was writen in 2015. The second version lets the user change the level length in the measurement roughness and has advanced viewing featurem the quatercar simualtions in one graph together with longitudinal profile. The new vision also alows to generace ASCI (txt) outputs that might be used for prepartation of testing protocols. More information about the program:
  Zak, J, and J Valentin. 2016. “On the Pavement Surface Roughness and International Roughness Index Derived from Point Cloud.” E&E congress, Prague, Czech Republic.

  Login may be obtained after sending the request to josef.zak@fsv.cvut.cz. Your request must include the following informations:
 • Organization
 • Name
 • Position
 • Phone number
 • Email
  Than dowload program from here

 • ČVUT v Praze, Fakulta Stavební
  Katedra silničních staveb
  Thákurova 7
  166 29 Praha 6

  Telefon: (+420) 224 354 639, (+420) 224 311 085
  Fax: (+420) 224 311 085
  E-mail: k136@fsv.cvut.cz
  Vedoucí katedry:Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.
  Sekretářka: Jitka Haráková

    Za obsah odpovídá: Ing. Petr Pánek Aktualizováno: 14.10.2015  
  ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 354 639; Email: k136@fsv.cvut.cz