Intranet   KOS   WebMail
O katedře Pracovníci Pedagogická činnost Věda,výzkum Expertní činnost Aktuality
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra silničních staveb
 

ČVUT FSvK136 Pedagogická činnost Vyhledávání English
V této sekci:

PZ02-Z

Tisk stránky

Anotace:

1) Přípravná část k SZZ. Kategorizace PK, návrhová kategorie, návrhová kategorie, šířkové uspořádání. Extravilán: trasování silničních komunikací. Směrové řešení trasy – minimální poloměr směrového oblouku, přechodnice, rozhledové poměry. Výškové vedení, výškové zaoblení. Zemní těleso, silniční vybavení. Stavba – základy. Intravilán: Místní komunikace, kategorie, funkční třídy, prostor místní komunikace. Parkování, požadavky na vedení komunikací pro pěší a cyklisty. Křižovatky – rozdělení, tvary.
2) Zpracování samostatné seminární práceMateriály k předmětu:Přednášky:

  Za obsah odpovídá: Ing. Petr Pánek Aktualizováno: úterý, 6. května 2008, 9:00  
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 354 639; Email: k136@fsv.cvut.cz