Intranet   KOS   WebMail
O katedře Pracovníci Pedagogická činnost Věda,výzkum Expertní činnost Aktuality
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra silničních staveb
 

ČVUT FSvK136 Pedagogická činnost Vyhledávání English
V této sekci:

YPPK -

Tisk stránky

Anotace:

Návrh MÚK a na základě posouzení kapacity vyhodnocení nejvhodnějšího tvaru MÚK a její projekční zpracování. Návrh okružní křižovatky a křižovatky se SSZ. Nehodovost na úrovňových křižovatkách. Zásady bezpečného návrhu, psychologická přednost, bezpečnostní audit. Porovnání křižovatek neřízených, řízených a okružních. Kapacita křižovatek, software pro výpočet kapacity a úrovní kvality dopravy.Materiály k předmětu:Přednášky:

  Za obsah odpovídá: Ing. Petr Pánek Aktualizováno: 26.9.2017  
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 354 639; Email: k136@fsv.cvut.cz