Intranet   KOS   WebMail
O katedře Pracovníci Pedagogická činnost Věda,výzkum Expertní činnost Aktuality
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra silničních staveb
 

ČVUT FSvK136 Pedagogická činnost Vyhledávání English
V této sekci:

Materiály k jednotlivým předmětům

Tisk stránky

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K136:
Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu), mají studenti v rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K136 povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Více nepřítomnosti musí povolit cvičící na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.

Vyhláška K136:
studenti magisterského studia, kteří chtějí obhajovat svou diplomovou práci a zakončit magisterské studium na Katedře silničních staveb, FSv, ČVUT v Praze, musí úspěšně absolvovat všechny volitelné katedrové předměty magisterského studia (YEES, YLET, YPKR, YMVZ).

Zdůvodnění:
Vzhledem k ne úplně šťastné inovaci studijních plánů došlo k situaci, která by mohla negativně ovlivnit kvalitu Vašeho vzdělání a tedy i Vašich znalostí, které budou ověřeny v rámci magisterské státní závěrečné zkoušky. Jedná se o skutečnost, že si mnozí studenti zapisují pouze volitelné předměty jiných kateder. Náplň našich předmětů byla koncipována tak, aby doplňovala Vaše znalosti nabité v rámci dosavadního studia.Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. vedoucí katedry silničních staveb
V levém sloupci naleznete odkazy na stánky jednotlivých předmětů

  Za obsah odpovídá: Ing. Petr Pánek Aktualizováno: 14.10.2015  
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 354 639; Email: k136@fsv.cvut.cz