Intranet   KOS   WebMail
O katedře Pracovníci Pedagogická činnost Věda,výzkum Expertní činnost Aktuality
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra silničních staveb
 

ČVUT FSvK136 Pedagogická činnost Vyhledávání English
V této sekci:

Materiály k jednotlivým předmětům

Tisk stránky

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K136:
1. Výuka na cvičeních a seminářích:
Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 „Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace“, kde je v odstavci 5 uvedeno: „Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu (dále jen katedry)“ stanovuje Vedoucí K136 pro studenty výuku v rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K136 za povinnou! Povolena je pouze jedna neomluvená neúčast v každém předmětu, více nepřítomnosti musí povolit cvičící na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.

2. Bakalářské a diplomové práce na K136:
Všichni studenti, kteří chtějí obhajovat svoji bakalářskou a diplomovou práci a zakončit magisterské studium na Katedře silničních staveb, Stavební fakulty ČVUT v Praze, musí po dohodě se svým vedoucím práce úspěšně absolvovat všechny povinně volitelné, popř. i další katedrové předměty bakalářského studia (Projekt D, YSSO, YSKL, YMKO, YBD1), resp. magisterského studia (YEES, YLET, YPPK, YMVZ).

Zdůvodnění:
Náplň povinných a navazujících povinně volitelných (event. i volitelných) předmětů vyučovaných K136 byla koncipována tak, aby komplexně naplňovala znalosti studentů, nutné pro úspěšné zvládnutí obou stupňů státních zkoušek a tedy i absolvování studia.Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. vedoucí katedry silničních staveb
V levém sloupci naleznete odkazy na stánky jednotlivých předmětů

  Za obsah odpovídá: Ing. Petr Pánek Aktualizováno: 14.10.2015  
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 354 639; Email: k136@fsv.cvut.cz