Intranet   KOS   WebMail
O katedře Pracovníci Pedagogická činnost Věda,výzkum Expertní činnost Aktuality
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra silničních staveb
 

ČVUT FSvK136 Hospodářská činnost Vyhledávání English
V této sekci:

Normy a přepisy

Tisk stránky

Lehovec, F. – Cenové normativy staveb pozemních komunikací
Stručný popis: V roce 2009 byl vypracován v rámci projektu „Aktuálních cenových normativů dopravních staveb“ systém oceňování staveb pozemních komunikací, včetně stanovení příslušných cenových normativů.Tento systém slouží pro stanovení plánovací ceny v úrovni investičního záměru a současně umožňuje, abyúroveň jednotlivých ocenění byla prokazatelná. Soubor obsahuje metodiku tvorby cenových normativů, cenové standardy a vlastní cenové normativy. Zpracováno pro: Obce Lestkov, Tatobity, Žlábek a Stružinec. V roce: 2008 Počet stran: --

Mondschein, P. - ČSN EN 13108-20 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 20:
Stručný popis: Typové zkoušky Zpracováno pro: ČNI V roce: 2008 Počet stran: 30

Mondschein, P. - ČSN 73 6121 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody , příloha C
Zpracováno pro: ČNI V roce: 2008 Počet stran: 9

Mondschein, P. - ČSN 736122 Stavba vozovek - Vrstvy z litého asfaltu - Provádění a kontrola shody
Zpracováno pro: ČNI V roce: 2008 Počet stran: 6

Vébr, L., Hrdoušek, V., Barták, J., Krejčiříková, H., Rotter, T., et al. - Inženýrské stavby
1. vyd. Praha: Stručný popis: Středoškolská učebnice tvoří průřez problematikou projektování a stavby pozemních komunikací, staveb železničních, mostních, podzemních a vodohospodářských a vznikla v kolektivu odborníků Stavební fakulty ČVUT. Zpracováno pro: Informatorium, spol. s r. o. V roce: 2006 Počet stran: 212

Vébr, L., Luxemburk, F., Kudrna, J., Racek, I., Fiedler, J., Arťušenko, A. - Technické podmínky TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací (aktualizace TP v roce 2006)
Stručný popis: TP jsou základním předpisem pro praktické navrhování vozovek PK, dopravních ploch a nemotoristických komunikací v extravilánu i intravilánu. TP 170 jsou formálně rozděleny do tří hlavních částí, a to „Všeobecné části“, „Katalogu vozovek“ a „Návrhové metody“. Zpracováno pro: Ministerstvo dopravy ČR, 2004. V roce: 2006 Počet stran: 100

Vébr, L., Gallo, P. - Technické podmínky TP Katalog vozovek polních cest - Změna č. 1
Stručný popis: TP jsou podkladem pro navrhování vozovek polních cest, účelových komunikací a dopravních ploch v zemědělských závodech. Lze je ale s úspěchem použít i pro jiné pozemní komunikace s nižším dopravním zatížením (např. obslužné MK apod.). TP obsahují „část zahrnující obecná pravidla pro návrh a posouzení konstrukcí vozovek“ a „vlastní katalogové listy a komentář k nim“. Zpracováno pro: Ministerstvo zemědělství - Zemědělská agentura a pozemkový úřad V roce: 2006 Počet stran: 62

Vébr, L., Dumbrovský, M., Carda, F. - ČSN 73 6109 Projektování polních cest
Stručný popis: Jedná se o technickou normu určenou pro projektování polních cest. Lze jí ale s úspěchem použít i pro projektování dalších pozemních komunikací nižší důležitosti, zejména komunikací účelových. Zpracováno pro: Český normalizační institut V roce: 2005 Počet stran: 36

Valentin, J. - Užitné vlastnosti a reologie asfaltových pojiv a směsí - charakteristiky, nové zkušební metody, vývojové trendy
Stručný popis: Ucelená knižní publikace, která shrnuje základní poznatky uplatnění nových trendů a zkušebních postupů v oblasti asfaltových pojiv. SOučasně je souborem překladů odborných příspěvků publikovaných v devadesátých letech a počátkem tohoto století. Zpracováno pro: knižní publikace pro odbornou veřejnost V roce: 2003 Počet stran: 224

  Za obsah odpovídá: Ing. Petr Pánek Aktualizováno: 14.10.2015  
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 354 639; Email: k136@fsv.cvut.cz