Intranet   KOS   WebMail
O katedře Pracovníci Pedagogická činnost Věda,výzkum Expertní činnost Aktuality
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra silničních staveb
 

ČVUT FSvK136 Věda a výzkum Vyhledávání English
V této sekci:

Metodika SSZ

Tisk stránky

Název: Metodika pro volbu způsobu řízení SSZ v období slabého provozu

Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR v rámci projektu č. TA03030046 „Optimalizace provozní doby SSZ v závislosti na intenzitách v obdobích mimo dopravní špičky“

Rok vydání a místo: 2015, Praha

Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o. (IČ: 47307218) Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Landa

Další řešitelé: Ing. Jiří Lávic, Ing. Marek Šída, Ing. Vojtěch Hlava, Ing. Daniel Braný, Ivan Ženíšek

Další účastník projektu: ČVUT v Praze, Fakulta stavební (IČ: 68407700) Katedra silničních staveb, Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Odpovědný řešitel: Ing. Michal Uhlík, Ph.D.

Další řešitelé: Ing. Tomáš Havlíček, Ph.D., Doc. Ing. Petr Slabý, CSc., Ing. Jan Hradil, Ph.D.

Oponenti: Ing. Jan Adámek, Technická správa komunikací hl. m. Prahy Ing. Michal Caudr, Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Martin Janeček, Ministerstvo dopravy, Odbor strategieMetodika popisuje postup při úpravě stávajících světelných signalizačních zařízení včetně praktického příkladu z aplikace na konkrétní křižovatce v Říčanech u Prahy. Návrh jednotné metodiky pro volbu způsobu řízení SSZ v období slabého provozu zohledňuje zejména hlediska plynulosti dopravy a ekonomiky provozu (z pohledu řidiče i správce SSZ), přičemž nezapomíná ani na ostatní relevantní hlediska, jako jsou bezpečnost provozu, potřeby specifických skupin obyvatel, regulace nepřiměřené rychlosti, a to i s ohledem na zkušenosti ze zemí s vysokým stupněm automobilizace a vysokou dosaženou úrovní bezpečnosti provozu. Primárním cílem Metodiky je navrhnout srozumitelný postup ke správnému aplikování vyvinutého algoritmu řízení pro dopravně závislé zapínání a vypínání SSZ, včetně doporučených vstupních hodnot parametrů a dat.Metodika byla certifikována Ministerstvem dopravy ČR v Praze, Odborem ITS, kosmických aktivit a VaVaI, dne 14. prosince 2015 pod č. j. 111/2015-710-VV/1.

Metodiku můžete stáhnout zde

ČVUT v Praze, Fakulta Stavební
Katedra silničních staveb
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Telefon: (+420) 224 354 639, (+420) 224 311 085
Fax: (+420) 224 311 085
E-mail: k136@fsv.cvut.cz
Vedoucí katedry:Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.
Sekretářka: Jitka Haráková

  Za obsah odpovídá: Ing. Petr Pánek Aktualizováno: 31.12.2015  
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 354 639; Email: k136@fsv.cvut.cz