Intranet   KOS   WebMail
O katedře Pracovníci Pedagogická činnost Věda,výzkum Expertní činnost Aktuality
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra silničních staveb
 

ČVUT FSvK136 Hospodářská činnost Vyhledávání English
V této sekci:

Zkušebnictví materiálů

Tisk stránky

Mondschein, P. – Vliv regeneračního prostředku „Base Oil“ na vybrané vlastnosti asfaltové směsi – technologie recyklace mix
Stručný popis: Cílem úkolu řešeného bylo posoudit vliv tzv. regenerační přísady na vlastnosti asfaltového směsi. Na základě různého množství přidání přísady doporučit a optimalizovat její dávkování. Výrobcem regenerační látky je Tricor Oil z USA. Cílem bylo ověření možnosti využití rehabilitátoru CYKLON v technologii recyklace za horka bez použití další změny čáry zrnitosti, nového pojiva nebo dalších přísad. Zpracováno pro: REKMA s.r.o. V roce: 2008 Počet stran: 13

Mondschein, P. –Ověření výstupní kvality celulózových vláken a granulátu
Stručný popis: V rámci stávajícího výrobního programu byl proveden výzkum a poloprovozní zkoušky nových výrobků z recyklovaných celulózových vláken. Jejich zavedení do plné výroby bylo vázáno na úpravy a inovaci stávající technologie, které jejich výrobu umožnily. Úkolem bylo ověřit výstupní kvalitu celulózových vláken a granulátu dodané objednavatelem po zavedení inovované technologie do plného provozu. Jednalo se o čtyři konkrétní vzorky, které byly označeny F750, F 1000, F 1500, F2000. Zpracováno pro: CIUR a.s. V roce: 2007 Počet stran: 35

Mondschein, P. – Použití výztužných mřížovin v asfaltových hutněných směsích
Stručný popis: Posouzení asfaltové hutněné směsi typu AB vyztužené technickou mřížovinou typu ARMATEX RSM 50/50 a ARMATEXRSR50/50PET a jejich srovnání s nevyztuženou směsí a směsí vyztuženou mřížovinou GEOKOMPOZIT 100/100 bylo laboratorně odzkoušeno v laboratoři katedry silničních staveb FSv ČVUT. Zpracováno pro: KORDÁRNA a.s. V roce: 2006 Počet stran: 77

  Za obsah odpovídá: Ing. Petr Pánek Aktualizováno: 14.10.2015  
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 354 639; Email: k136@fsv.cvut.cz