Intranet   KOS   WebMail
O katedře Pracovníci Pedagogická činnost Věda,výzkum Expertní činnost Aktuality
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra silničních staveb
 

ČVUT FSvK136 Pedagogická činnost Vyhledávání English
V této sekci:

DSA - Dopravní stavby

Tisk stránky

Anotace:

Úvod do silničního stavitelství, legislativa a předpisy, dělení PK, návrhové prvky trasy, odvodnění PK, funkce komunikace v závislosti na jejím významu, návrh šířkového uspořádání – extravilán vs. intravilán, návrh zemního tělesa a vozovky. Městské inženýrství a specifika místních komunikací, novostavba vs. rekonstrukce, pěší doprava, obytné a pěší zóny, úpravy pro nevidomé a zdravotně postižené, cyklistická doprava. Doprava v klidu, veřejná hromadná doprava a její preference. Křižovatky – dělení, návrh, posouzení, rozhledy, vlečné křivky.Materiály k předmětu:Přednášky:

  Za obsah odpovídá: Ing. Petr Pánek Aktualizováno: úterý, 24. listopadu 2009, 9:00  
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 354 639; Email: k136@fsv.cvut.cz